Tid til at bekende kulør! – Hvilken farve er Du?

Forstå dig selv og andre.

Insights Discovery-systemet benytter en enkel og lettilgængelig model med fire farver, som hjælper mennesker med at forstå deres stil, deres styrker og deres betydning for det team, de er en del af. Vi kalder dem for farveenergier, og det er den unikke kombination af IldRød, SolGul, SkovGrøn og HavBlå, som afgør, hvilken adfærd mennesker har og hvorfor.

DET HAVBLÅ MENNESKE
Det blå menneske står for tænkning og refleksion. De blå personligheder er indadvendte og ønsker at kende og forstå verden. De vil helst have tid til at tænke og analysere, før de handler. De foretrækker at indtage et upartisk objektivt standpunkt og værdsætter uafhængighed og intellekt. For at opnå klarhed foretrækker de skriftlig kommunikation.

På en dårlig dag kan en blå person være forstokket, kold, mistænksom og urokkelig.Personer med præference for den blå farveenergi foretrækker en formel atmosfære. Mener I mødes af forretningsmæssige årsager, og vil derfor gerne have, at du optræder selvstændigt og opgaveorienteret og stiller spørgsmål der, hvor han/hun har sine tvivl. Da blå personligheder er tænkende og introverte, kan du undgå forbehold ved at forklare, hvordan din løsning vil være til hjælp samt underbygge præsentationer med skriftligt materiale. Derefter skal du give personen tid til at tænke over dit tilbud og ikke presse på for en hurtig beslutning. Når du kommunikerer med en person med megen blå energi, skal du undgå at behandle vigtige spørgsmål overfladisk eller ændre arbejdsopgaver uden varsel

DET SKOVGRØNNE MENNESKE
Grøn energi står for gode relationer og hjælpsomhed. De grønne persontyper er indadvendte og fokuserer på værdinormer og dybde i deres relationer. Forsvar af deres værdier sker med stille beslutsomhed og udholdenhed. De ønsker at opnå, at andre stoler på dem. De foretrækker demokratiske tilstande hvor individet er i højsædet, og hvor man har et personlig forhold til hinanden.

På er dårlig dag kan den grønne person være tilbagetrukket, træg, afhængig og stædig.
Personer med præference for grøn farveenergi foretrækker selskab af venlige, forstående og tolerante mennesker, som er ærlige og oprigtige. Når du kommunikerer med personer med megen grøn energi, skal du bede om personens mening og vente på svaret.Du skal ikke udnytte dem eller deres hjælpsomhed og lade være med at presse afgørelser igennem. Samtidig skal du være opmærksom på, at tavshed ikke nødvendigvis betyder accept og derfor spørge ind til om personen er i tvivl.

DET SOLGULE MENNESKE
Den gule farveenergi står for inspiration og klart formulerede visioner.Gule personligheder er udadvendte, entusiastiske og venlige. Normalt er de positive og interesserede og har gode sociale relationer. De elsker at være sammen med andre mennesker og synes at se det positive i livet. De er inspirerende og demokratiske i deres omgang med andre mennesker.

På en dårlig dag kan den gule person være irritabel, indiskret og forhastet. Personer med præference for gul farveenergi foretrækker mennesker der ligner dem selv. Du skal derfor optræde udadvendt, venligt og entusiastisk. Sagen skal præsenteres levende og stimulerende uden at gå i detaljer. Samtidig skal du være åben og fleksibel og forberedt på, at personer med megen gul energi fortæller anekdoter som kan være irrelevante.Du skal ikke forvente total oprigtighed af personer med gul farveenergi, da de ikke ønsker at såre dine følelser, ligesom de ikke skal have opgaver, som nødvendigvis skal løses i enerum.

DET ILDRØDE MENNESKE
Mennesker med meget rød farveenergi står for handling og målrettethed. De er udadvendte og meget energiske. De er positive, handlingsorienterede og altid i bevægelse. De har stor fokus på resultater og målsætning. I deres omgang med andre er de direkte og myndige og nærer ønske om magt og kontrol.

På en dårlig dag kan den røde person være aggressiv, styrende og anmassende. Personer med præference for rød farveenergi foretrækker et forretningsmæssigt og objektivt miljø, hvor han/hun kan styre begivenhedernes gang. Du skal derfor gå lige til sagen og fokusere på resultater og mål. Du skal lave være med at tøve eller spilde tiden. For at imødekomme eventuel modstand skal du bede ham/hende sammenfatte sine forbehold. Derefter skal du møde dem med direkte spørgsmål om hans/hendes problemer og behov.

Prøv Insights sjove farvespil, og find ud af, om din dominerende præference er HavBlå, SkovGrøn, SolGul eller IldRød – og hvad det konkret betyder for dig. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *